Salvøy. Salvøy er ei øy som ligger på vestsiden av Karmøy i Nord Rogaland, er litt over 300 mål stor - noe som utgjør ca. 1,31%  av Karmøy Kommunes totale areal, det er nå mellom 80 og 90 hus og rundt 230 innbyggere - ca. 0,62% av Karmøy Kommunes innbyggere. Dei siste årene (1997-2004) har innbygger tallet steget med mellom 15 og 20%.  Salvøy er en av dei fem gardene i Vedavågen - Salvøy hadde gards nr. 1 i gammle Åkra Kommune, og har i dag også gards nr. 1 i Karmøy kommune. Mellom Salvøy og Karmøy ligger Ospøy - som også er en del av garden Salvøy. En utfylling mellom Salvøy og Ospøy - Littlabrune, og bru mellom Ospøy og Karmøy - Salvøybrune, knytter Salvøy i dag til "fastlandet" - Brune ble åpnet i 1956. På vestsiden av Salvøy ligger Sirahavet med nærmeste nabo i vest Utsira - det er ca. 9 nautiske mil ut. Det høyeste punkt på Salvøy er Skreberget på 17 m.o.h. oppdatert 25. november 2021 25 år på nett, siden 1996 there’s no place like home.....